ÚvodPojištění občanůPojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

V běžném životě se stane řada situací, kdy někomu jinému můžete svojí nepozorností, či nedbalostí způsobit škodu. Škoda jinému však může vzniknout i bez vaší přímé účasti a přesto vám vzniká odpovědnost takovou škodu uhradit. Větev ze stromu na vašem pozemku, prasklá hadice od pračky, spadlá taška z vaší střechy nebo váš pes pod koly auta, mohou být příčinou vzniku škody ve stovkách tisíc i milionech korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu vám zajistí ochranu před takovými nároky a to včetně nákladů na právní obhajobu v případném soudním řízení. Pojištění odpovědnosti bývá zpravidla sjednáváno společně s pojištěním nemovitosti či domácnosti, některé druhy pojištění je však třeba uzavřít samostatně.

Odpovědnost z domácnosti

Odpovědnost z provozu domácnosti je základním druhem pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Vztahuje se obvykle na všechny osoby žijící ve společné domácnosti a pokrývá nejčastější situace, z nichž vám může vzniknout odpovědnost za způsobenou škodu. 

Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené při činnostech běžných v občanském životě, zejména při:

  • vedení a provozu domácnosti
  • rekreaci a zábavě
  • rekreačních sportech (lyžování, jízda na kole, jízda na koni atd.)
  • chovu domácích a drobných hospodářských zvířat (psů, koček, včel, ptactva atd.
Odpovědnost z nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti potřebujete v případě, že vlastníte jakoukoli nemovitost, tedy nejen dům, ale třeba jen chatu nebo jen parcelu. Vlastník nemovitosti totiž často odpovídá za škodu, kterou utrpí někdo jiný v souvislosti s touto nemovitostí.

Pojištění poskytuje ochranu pro případ škody (újmy) způsobené v souvislosti s: 

  • vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti
  • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném například pro nájemníky
  • Pojištění se může vztahovat i na fyzické osoby pověřené čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti
Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Pokud způsobíte při plnění pracovních povinností svému zaměstnavateli škodu, je zaměstnavatel oprávněn žádat po vás její náhradu.

Velmi často si toto pojištění uzavírají řidiči firemních aut, skladníci či jiné profese, které mohou snadno způsobit škodu na věci. Užitečné je toto pojištění ale i pro kancelářské profese, kde může vzniknout finanční škoda, např., při špatném výpočtu daňové povinnosti, chybně zadané objednávce apod.  Pojištění lze sjednat i pro pracovníky veřejné a státní správy.

Podmínky pojišťoven se u tohoto pojištění často mění, hlavně kvůli značnému množství škod. Velmi rozdílné jsou ceny pojištění a také spoluúčasti. 

Odpovědnost z provozu plavidla

Jde o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na zdraví a majetku

Stejně jako je v automobilové dopravě povinné ručení, existuje i na vodě odpovědnost za škody způsobené provozem plavidla. Pojištění není povinné, ale rozhodně se vyplatí. Máte-li motorový člun či plachetnici podléhající evidenci státní plavební dráhy, je třeba uzavřít zvláštní připojištění nebo samostatnou pojistku.