ÚvodPojištění občanůPenze

Penze

Dlouhodobé spoření na penzi je produktem, který je výrazně podporován státem jak přímým příspěvkem, tak daňovými úlevami. I proto jej má uzavřeno již více než 5 mil občanů.

Do konce roku 2012 se tento produkt nazýval „Penzijní připojištění se státním příspěvkem“, od roku 2013 pak byl změněn na „Doplňkové penzijní spoření“ a v rámci celkové penzijní reformy se označuje jako tzv. III.pilíř.

Bohužel, částka, kterou si většina občanů spoří je velmi nízká a jen obtížně může proto vytvořit významnější příspěvek k penzi. Je škoda, že většina klientů penzijních fondů nevyužívá všech možností daňových úlev a státní podpory, která byla navíc od 1.1.2013 zvýšena až na 230 Kč/měs. při měsíčním příspěvku účastníka 1.000 Kč.

Od 1.1.2016 Novela zákona č. 427/2011 Sb. upravila III. pilíř Doplňkovým penzijním spořením. Nově lze uzavřít i osobám mladším 18 let, tzv. investování od kolébky. Nárok na výběr naspořené částky je pro všechny účastníky v 60 letech. Penze na období delší než 10 let bude osvobozena od daně z výnosu.

Obecné výhody spoření v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (DPS)
  • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.
  • Úspory na daních - daňový odpočet až 12 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmu až 1 800 Kč/rok.
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele do výše 30 000 Kč/zaměstnanec/rok (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, úspora pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy činí 11 % z příspěvku zaměstnavatele.
  • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů podle zvolené strategie spoření s odpovídající mírou rizika.
  • Možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku muže (důchod z DPS je výhodnější než předčasný důchod, při kterém dochází k trvalému krácení starobního důchodu).
  • V případě úmrtí účastníka získají "naspořené" peníze určené osoby nebo dědicové.

Účastnické fondy nabízejí možnost vybrat si ze tří investičních strategií – výnosnější, avšak rizikovější fondy na jedné straně a vysoce konzervativní fond na straně druhé.

Kontaktujte nejbližší kancelář INSIA a poraďte se, jak získat co největší výhody z vašeho doplňkového důchodového spoření.  A pokud jej ještě nemáte, je nejvyšší čas si je uzavřít.